mentor.png
Індекс Ropla MEN0006
Означення виробника 1271.5910
Виробник Mentor
Карта каталогу /men/1271.1010.pdf 1271.1010.pdf (54,80KB)

Товарна група Optoelectronics Components
Виробник Mentor
Tₘᵢₙ -40°C
Tₘₐₓ 85°C
Packaging Inner Box
Митний код 85414010
0 pcs on stock

1 pcs Minimum order quantity
1 pcs Multiple

pcs +